ឆ្នុក

ឆ្នុកធម្មជាតិដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

២០

ឆ្នុកគឺជាវត្ថុធាតុដ៏សម្បូរបែបដែលស្រូបយកឆក់ មានភាពយឺត និងការពារក្លិន ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការបញ្ចូលស្បែកជើង។ 

១៨

បន្ទះគាំទ្រ cork arch ទាំងនោះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរោងចក្រ Bangni ជាមួយនឹងភាពបត់បែនដ៏អស្ចារ្យ។ដោយអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជាផលិតពិសេស ឆ្នុកមិនងាយខូចទេ បន្ទាប់ពីពាក់រួច។

បៃតង