ឆ្នុក

ឆ្នុកធម្មជាតិដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

20

ឆ្នុកគឺជាវត្ថុធាតុដ៏សម្បូរបែបដែលស្រូបយកការឆក់ មានភាពយឺត និងការពារក្លិន ដែលធ្វើឱ្យវាអស្ចារ្យសម្រាប់ការបញ្ចូលស្បែកជើង។ 

18

បន្ទះគាំទ្រ cork arch ទាំងនោះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរោងចក្រ Bangni ជាមួយនឹងភាពបត់បែនដ៏អស្ចារ្យ។ដោយអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជាផលិតពិសេស ឆ្នុកមិនងាយខូចទេ បន្ទាប់ពីពាក់រួច។

green