ផ្សិត

គ្រឿងបរិក្ខារ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 4 គ្រឿង

ម៉ាស៊ីនកំដៅ 2

2 ខ្សែដំឡើង 15 ម៉ែត្រ

1 8 ម៉ែត្រ QC & បន្ទាត់វេចខ្ចប់

ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ

2 លានគូ insole