ពពុះ

Foam: នៅក្នុងសន្លឹកឬជារមៀល

ធនធានលើគ្រប់ប្រភេទនៃ Foam រួមទាំង EVA, Ortholite Foam, hi-poly ។យោងតាមការរចនារបស់អតិថិជន កត្តាខាងក្រោមទាំងអស់ត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង៖

ពណ៌

ទម្ងន់

ភាព​រឺ​ង

រាង

ដង់ស៊ីតេ

ការជ្រាបចូល

ពពុះ