អេឡាស្តូម័រកំដៅ

អេឡាស្តូម័រកំដៅ (TPU / នីឡុង / PP)

ប្រភេទនៃសម្ភារៈនេះជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតផល insole orthotic ។

បច្ចុប្បន្ននេះ TPU និងនីឡុងគឺជាសម្ភារៈទូទៅបំផុត និងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតដើម្បីផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែករឹងដែលអាចបត់បែនបាន និងរឹងមាំសម្រាប់មុខងារ។

សែលនេះធ្វើការជាមួយ

iconfont icon-shebei (1)

ក្រណាត់ចម្រុះពណ៌

iconfont icon-shebei

ហ្វូមគ្រប់ប្រភេទ

iconfont icon-shebei (1)

ទម្រង់ចាក់ពណ៌ពីរ

iconfont icon-shebei

ភាពរឹងខុសគ្នា

Hard-Arch-Support-insole--7
Picutre-6
Picutre-5
Picutre-4
Hard-Arch-Support-insole--1
Hard-Arch-Support-insole--3
Picutre-1