ក្រណាត់

ក្រណាត់ដែលបានរាយបញ្ជីអាចរកបាន៖

ក្រណាត់ប៉ាក់: អាវតែមួយ / velour / flannel

ក្រណាត់ប្តឹង

មីក្រូហ្វាយ

ស្បែក

កប្បាស

ក្រណាត់តាមបំណងក៏មានផងដែរ។

យើង​មាន​ក្រណាត់​ក្នុង​ទម្ងន់ ពណ៌ និង​កម្រាស់​ខុស​គ្នា​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន។

០០៨
០០៩
០១២

យើងក៏ជារោងចក្រផលិតស្បែកជើងដែលមានការអនុញ្ញាតពី Dow Dupont (Intelifresh)